برگزاری سمینار سرمایه گذاری جسورانه شرکتی (CVC)

دانشگاه صنعتی شریف  “سمینار سرمایه گذاری جسورانه شرکتی: نقشه راه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناور، استارتاپ و دانش بنیان” را به منظور تبیین…

فرصتی برای جذب سرمایه طرح‌ها/سمینار مدیریتی (cvc)

آکادمی تکنو شریف در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میکند: سمینار مدیریتی سرمایه گذاری جسورانه شرکتی (cvc) در هتل اسپیناس اجرا میشود، که…