آکادمی تکنو شریف در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میکند:

سمینار مدیریتی سرمایه گذاری جسورانه شرکتی (cvc) در هتل اسپیناس اجرا میشود، که در این سمینار علاوه بر ارائه مطالب در حوزه سرمایه گذاری جسورانه شرکتی، بینظیر ترین فرصت های سرمایه گذاری سال 1401 مطرح خواهد شد.

مخاطبان حال حاضر سمینار :
مدیران ارشد سرمایه گذاری

مدیران آموزش

مدیران منابع انسانی

مدیران کسب و کاری

مراکز نوآوری

بانک داری شرکتی

بانک داری جامع

از حوزه های خودرو ،بانک ،سلامت ، IT ،نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد،معدنی و غذایی

 

محل برگزاری هتل اسپیناس در تاریخ ۹ خرداد