خدمات تخصصی در حوزه توسعه و تجاری سازی فناوری و نوآوری

فناوری و نوآوری لازمه رقابت پذیری و موفقیت کسب و کارها است و ما در تکنوشریف به شرکتهای بزرگ کمک می کنیم که ضمن سازماندهی به فعالیتهای نوآوری خود، با بهره گیری از همکاری های فناورانه، به حل چالش های کلیدی خود پرداخته و در مسیر توسعه کسب و کار گام بردارند.

مشاهده خدمات

پلتفرم نوآوری

پلتفرم جامع ارائه خدمات نوآوری موردنیاز شرکتها در راستای تامین نیازمندیها و حل چالش های فناورانه و توسعه نظام مدیریت نوآوری در شرکتهای بزرگ

تجاری سازی استارتاپی

کمک به تجاری سازی و جذب سرمایه برای استارتاپ های دارای MVP با طراحی مدل کسب و کار و توسعه همکاریهای استراتژیک با بازیگران اصلی صنعت

آکادمی نوآوری

مجموعه ای از دوره ها، کارگاهها و رویدادهای آموزشی به روز و باکیفیت در جهت کمک به توسعه فرهنگ نوآوری و تربیت متخصصان موردنیاز شرکتها

جشنواره نوآوری

یک برنامه منحصربفرد برای ممیزی فرایندهای نوآوری، شناسایی برترین های نوآوری و ارائه راهکارهای تجربه شده برای بهبود نظام نوآوری در شرکتهای بزرگ

آخرین اخبار

پرسش و پاسخ سریع نیاز دارید؟