خدمات تخصصی در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری

فناوری و نوآوری لازمه رقابت پذیری و موفقیت کسب و کارها است و ما در تکنوشریف به شرکتهای بزرگ کمک می کنیم که ضمن سازماندهی به فعالیتهای تحقیق و توسعه خود، مسیر توسعه فناوری را ترسیم کرده و راهکارهای مناسبی را برای چالش های کلیدی بیایند.

مشاهده خدمات

طراحی نظام نوآوری

ما به شرکتهای بزرگ کمک می کنیم که نظام نوآوری سازمانی خود را بازطراحی کنند و فرایندهای اثربخشی را به اجرا گذارند.

هاب فناوری صنعت نفت

ما با همکاری شبکه گسترده ای از شرکتهای فناور و دانش بنیان، در حل مسائل و چالش های کلیدی به سازمان شما کمک می کنیم.

تعالی مدیریت نوآوری

یک برنامه منحصربفرد برای ممیزی فرایندهای نوآوری، شناسایی چالش های کلیدی و تعیین راهکارهای فناورانه در سازمان شما.

تدوین نقشه راه فناوری

ما با اجرای پروژه تدوین نقشه راه فناوری به شما کمک خواهیم کرد تا اولویتهای فناوری سازمان را مشخص و در مسیر درست قدم بردارید.

هاب فناوری و نوآوری صنعت نفت

شناخت چالش های صنعت

ارتباطات گسترده ما با متخصصان صنعت نفت، این مزیت را برای ما ایجاد نموده که با چالش های صنعت آشنا باشیم.

شبکه شرکتهای فناور

ما با دسترسی به شبکه بزرگی از شرکتهای فناور و دانش بنیان، مسیر دستیابی به  فناوریهای موردنیاز را برای شما هموار می کنیم.

تحقیق و توسعه مشترک

ما این امکان را داریم تا برای مسائل و مشکلات پیچیده شما، با تعریف برنامه های تحقیق و توسعه مشترک، راهکار ایجاد نماییم.

تیم مدیریتی تکنوشریف

آخرین اخبار

پرسش و پاسخ سریع نیاز دارید؟