سمینار سرمایه گذاری جسورانه شرکتی

دانشگاه صنعتی شریف  “سمینار سرمایه گذاری جسورانه شرکتی: نقشه راه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناور، استارتاپ و دانش بنیان” را به منظور تبیین چارچوب‌های کلیدی جهت سرمایه گذاری در شرکت‌های فناور و بهره‌گیری از فرصت‌های این حوزه، در روز دوشنبه مورخ 9 خرداد 1401 در محل هتل اسپیناس خلیج فارس برگزار کرد.

این سمینار با حضور اساتید و برخی از رؤسای دانشگاه صنعتی شریف و همچنین جمعی از مدیران شرکت‌های بزرگ داخلی و سرمایه گذاران برگزار شد.
در این سمینار علاوه بر ارائه اصول و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و کمک به شکل گیری واحد سرمایه گذاری جسورانه در شرکت‌ها، به بیان تجربیات مدیران با سابقه حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور پرداخته شد و در کنار آن نیز    فرصت‌های ناب جهت سرمایه گذاری در شرکت‌های فناور، استارتاپ و دانش بنیان برای حاضرین ارائه شد.