با توجه به مشکل فنی موقت برای سایت ، از شرکتهای فناور /دانش بنیان و استارتاپی که از ساعت 15 عصر دیروز 31 اردیبهشت تا ساعت 12 ظهر 1 خرداد، فرم پرسشنامه جذب سرمایه را تکمیل کرده اند، تقاضا می شود در اسرع وقت مجددا فرم پرسشنامه را تکمیل فرمائید

لینک فرم: http://technosharif.ir/cvc