• مدیر
  • شهریور ۱, ۱۴۰۱
  • سایر

دانشگاه صنعتی شریف در ادامه برنامه‌های ترویجی خود در حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در شرکت‌های استارتاپ و دانش بنیان، در نظر دارد رویداد ملی “سرمایه گذاری جسورانه شرکتی در صنعت سلامت: تکنولوژی‌های نوظهور و نحوه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا” را به منظور تبیین چارچوب‌های کلیدی جهت توسعه فناوری‌های نوین در صنعت سلامت، سرمایه‌گذاری جسورانه در شرکت‌های فناور و دانش بنیان و بهره‌گیری از فرصت‌های این حوزه، در روز یکشنبه مورخ 6 آذرماه1401، با حضور نهادها و سازمان‌های مرجع حوزه سلامت و مدیران شرکت‌های بزرگ و مطرح این حوزه برگزار نماید.