حسام الدین علی پور
  • تخصص: مدیر شبکه‌های فناوری
  • شرکت: تکنوشریف